Mentorlar normalde mentilerine destek vermekte olsalar da, zaman zaman mentorların da desteğe ihtiyacı olur. Mentorlara destek veren, programın bütününü koordine eden, süreci PMI TR beklentilerine uygun halde tutan kişiler Mentor Danışmanı adıyla, bir üst seviyede programda yer almaktadır. Bir anlamda mentorların mentoru olarak da ifade edilebilir.