Mentorlar ve mentiler ele alınacak konulara, bulundukları konuma ve zaman planına göre eşleştirilecektir.