Mentorluk kavramı genel olarak asıl sorumluluğun mentilerde olması üzerine kurulu bir çalışmadır. Mentorlar sadece uzmanlıklarını paylaşmakla ve kapsamı PMI TR kapsamı çerçevesinde tutmakla sorumludur. PMI TR ise sürecin genel denetimini yapmaktan sorumludur. Asıl iş mentilerin bu sürece kendini adamasına, ödevlerini zamanında yerine getirmesine ve kendi adına doğru seçimleri yapmasına bağlıdır.

PMI TR veya mentorlar mentilerin seçimlerinden veya aldıkları kararlardan sorumlu değildir.

Gerçekleştirilen etik dışı davranışlardan ise bu davranışı gerçekleştiren mentor veya menti şahsen sorumludur. Böyle bir durumun tespiti durumunda PMI TR her zaman ilgili süreci sonlandırma hakkını elinde tutar.