Hayır. Proje hakkında samimi bilgiye sahip olan herkes, proje belgelerini imzalayabilir.