Bu İlkelerin Geçerli Olduğu Kişiler

PMI Etik ve Mesleki Davranış İlkeleri aşağıdaki kişiler için geçerlidir;

  1. Tüm PMI Üyeleri
  2. PMI üyesi olmayan ancak aşağıdaki kriterlerden bir veya birden fazlasını karşılayan bireyler
  3. PMI üyesi olmayıp PMI sertifikasyonuna sahip olanlar,
  4. PMI üyesi olmayıp sertifikasyon sürecini başlatmak için başvuru yapanlar,
  5. PMI üyesi olmayıp gönüllü olarak PMI’a hizmet edenler

Yorum: Önceden üye olsun olmasın PMI kimliği sahipleri önceden Proje Yönetimi Uzmanı (PMP®**) veya Sertifikalı Proje Yönetimi Yardımcısı (CAPM®***) Mesleki Davranış İlkelerinden sorumluydular ve hala PMI Etik ve Mesleki Davranış İlkelerinden sorumlu olmaya devam ediyorlar. Geçmişte PMI’ın, kendi üyeleri ve üye olmayıp kimlik kartına sahip bireyler için ayrı ayrı etik standardı bulunmaktaydı. Ancak bu ilkelerin geliştirilmesine katkıda bulunan paydaşlar, birden fazla ilkenin olmasının sakıncalı olduğuna ve herkesin tek bir yüksek standart üzerinden sorumlu tutulmasına karar verdi. Bu nedenle, bu ilkeler hem PMI üyeleri hem de PMI’a üye olup olmadığına bakılmaksızın PMI’dan kimlik almış veya PMI’a kimlik için başvuru yapmış tüm bireyler için geçerlidir.

İlkelerin Yapısı

Etik ve Mesleki Davranış İlkeleri, proje yönetimi topluluğu için en önemli şey olarak tespit edilen dört değerle uyum sağlayan davranış standartlarını içeren bölümlere ayrılmıştır. Bu ilkelerin bazı bölümleri yorumlar içermektedir. Yorumlar, ilkelerin zorunlu parçaları olmamakla beraber örnek ve diğer açıklamalar sağlamak için yer almışlardır. Son olarak standardın sonunda bir bir sözlük yer alabilir. Bu sözlük, ilkelerde kullanılan sözcük ve deyimleri açıklar. Kolaylık sağlamak için sözlükte açıklanan terimler, ilkelerin yer aldığı metinde altı çizili olarak belirtilmiştir.

Bu İlkeleri Destekleyen Değerler

Etik ve Mesleki Davranış İlkelerinin her bir bölümü, hem istenilen hem de zorunlu standartları içerir. İstenilen standartlar, uygulayıcılar olarak desteklemek için çalıştığımız davranışları tanımlar. İstenilen standartlara bağlılık kolayca ölçülebilir olmasa da, kendimizi bu standartlara uyumlu hale getirmek profesyonel olarak kendimizi var edebilmek adına önemli bir beklentidir ki isteğe bağlı değildir.

Zorunlu standartlar ise katı şartlar oluşturmakta ve bazı durumlarda uygulayıcının davranışlarını yasaklamakta veya bu davranışlara sınır koymaktadır. Kendilerini bu standartlara uyumlu hale getirmeyen uygulayıcılar, PMI Etik Değerlendirme Kurulu’ndan evvel disiplin işlemlerine tabidir.

Yorum: İstenilen ve zorunlu standartlar altında toplanan ilkeler birbirini dışlamaz. Yani, belirli bir eylem veya ihmal hem zorunlu standartlara hem de istenilen standartlar aykırı olabilir

İstenilen ve Zorunlu Davranışlar

Küresel proje yönetimi topluluğundaki uygulayıcılardan, kendi karar alma mekanizmalarının ve güdümlü eylemlerinin temelini oluşturan değerleri belirlemeleri istenmiştir. Uygulayıcıların en önemli olarak gördüğü değerler; sorumluluk, saygı, doğruluk ve dürüstlük olarak yer almıştır. PMI Etik ve Davranış İlkeleri, bu dört değeri kendi temeli olarak teyit eder.

Sorumluluk

Sorumluluğun Tanımı

Sorumluluk, aldığımız veya alamadığımız kararlar, eylemler ve bundan dolayı oluşan sonuçların sahipliğini üstlenebilmek adına sahip olduğumuz bir yükümlülüğümüzdür.

Sorumluluk

Sorumluluk: İstenilen Standartlar

Küresel proje yönetimi topluluğu içindeki uygulayıcılar olarak;